Nesretni brak

U organizaciji ljubljanskog Inštituta za delavske študije, Dora Levačić održat će predavanje o produktivnosti odnosa između marksizma i feminizma.

dora_levacic_630

U četvrtak, 20. veljače, u organizaciji ljubljanskog Inštituta za delavske študije, Dora Levačić održat će predavanje o marksističko-feminističkim teorijama koje analiziraju kapitalizam kao način proizvodnje temeljen na odvajanju reprodukcije i produkcije. Predavanje je najavljeno za 18 sati u Sindikalnoj dvorani Stare mestne elektrarne.

U predavanju naslovljenom Ne/produktivni odnos između marksizma i feminizma Dora Levačić prikazat će razvoj odnosa između marksističke i feminističke teorije i podrijetlo njihovog međusobnog nerazumijevanja koje je Heidi Hartmann metaforički označila kao “nesretni brak” između feminizma i marksizma.

Marksizam je naglašavajući društvenu reprodukciju iz perspektive kapitala preuzeo liberalno suprotstavljanje između javnog i privatnog. Predavanje će se posebno usredotočiti na debatu o kućanskom radu (domestic labour debate), ilustrativnu za razumijevanje marksističkog fetiša plaće u primjeni teorije vrijednosti rada koji nije izravno prenesen na tržište. S druge strane, veliki dio feminističke teorije usmjeren na antagonizam između muškaraca i žena, u prvi plan stavlja koncepte patrijarhata, kao što su teorije dvojnog sustava i žena kao rezervne armije rada. Predavanje će ponuditi kritiku tih teorijskih pravaca i pokušati kontekstualizirati razloge njihovog nastanka te ih povezati s nedostatkom adekvatne historijskomaterijalističke teorije društvene potlačenosti žena.

Nakon razmatranja glavnih nedostataka strana u “nesretnom braku”, bit će predstavljene marksističko-feminističke teorije koje analiziraju kapitalizam kao način proizvodnje temeljen na odvajanju reprodukcije i produkcije. Marksistička teorija nudi potreban metodološki alat za analizu društvenog položaja žena, no ti alati moraju biti razvijeni tako da “žensko pitanje” ne promatraju kao zaseban projekt. Takav je pristup nužan za razumijevanje položaja žena i kapitalističkih uvjeta te ključan za produktivnu lijevu političku strategiju.

Dora Levačić (1989.) studentica je sociologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i članica Baze za radničku inicijativu i demokratizacijuBRID.

delavske studije / M.M. 

Objavljeno
Objavljeno

Povezano