Borba za javno dobro

Centar za politike emancipacije i Fondacija Rosa Luxemburg organiziraju konferenciju U borbi za javno dobro: Analize, strategije i perspektive.

cvjetni_konj_630

Neoliberalni kapitalizam uveo nas je u možda i najveću krizu koju je suvremeni svijet osjetio. Širom planete društveni pokreti i politička ljevica primorani su angažirati se u borbi protiv privatizacije, politika štednje i demontiranja socijalnih prava. Mnoge važne bitke danas se vode na polju  obrane javnih dobara – od komunalnih servisa do javnih prostora – ali su uglavnom međusobno nepovezane i prije svega obrambenog karaktera. Osim  tvornica i poduzeća koja su nekad bili u državnom vlasništvu, tržištu su već uveliko prepušteni zdravstveni i obrazovni sistem. Na red je došla i privatizacija komunalnih djelatnosti. Otpori aktualnoj politici postoje, ali su nepovezani i bez podrške šire javnosti. 

U dvodnevnoj seriji razgovora u kojima će sudjelovati društveni teoretičari i teoretičarke, predstavnici i predstavnice sindikata, radnici i radnice u kulturi, studentski aktivisti i aktivistkinje pokušat će se zajednički pronaći odgovore na barem neka od sljedećih  pitanja: Što su uopće javna dobra? Koje nam sve opasnosti prijete ako zdravstvo, obrazovanje i komunalne djelatnosti prepustimo logici profita? Koje su specifičnosti shvaćanja javnog dobra u socijalizmu i kapitalizmu? Kako su u neoliberalizmu tretirani kultura i umjetnosti i kakva je danas pozicija radnika i radnica u kulturi? Kakvu ulogu u oblikovanju neoliberalne politike privatizacije i komodifikacije javnih dobara ima takozvana tranzicijska država? Da li je moguće stvoriti širi front za obranu javnih dobara? Kako prepoznati i povezati aktere? Da li su borbe za obranu javnih dobara kratkoročne ili je moguće da one pokrenu politički projekt za pružanje alternative neoliberalnom kapitalizmu?

Konferencija U borbi za javno dobro: Analize, strategije i perspektive bit će održana 7. i 8. travanja u Beogradu. Više informacija, uključujući program konferencije, možete potražiti  ovdje

 

Objavljeno
Objavljeno

Povezano