Proceduralne komplikacije

Pomoćnik ministra kulture Blaž Žilić najavio je da će sredstva predviđena za financiranje neprofitnih medija biti prebačena na poticanje književnog izdavaštva.

piše:
Vatroslav Miloš
mink_sara_pukanic_630_6 FOTO: Sara Pukanić/Kulturpunkt.hr

Piše: Vatroslav Miloš

Stav Ministarstva kulture prema neprofitnim medijima od preuzimanja vlasti vrlo je jasan: neprofitni mediji neće se više financirati kroz programe tog ministarstva što je, uostalom, i potvrđeno Prijedlogom proračuna za 2016. godinu. Pod stavkom “neprofitni mediji” za 2016. godinu stoji iznos od 615 tisuća kuna i on je predviđen za “preuzete obaveze”, odnosno isplatu ugovornih potraživanja koje neprofitni mediji imaju prema Ministarstvu kulture. U projekcijama za 2017. i 2018. godinu – rubrika je prazna. 

Pomoćnik ministra kulture Blaž Žilić za tportal to je komentirao rekavši, među ostalim, kako će se sredstva koja su posljednjih godina bila namijenjena neprofitnim medijima (otprilike 3,5 milijuna kuna za 2015. godinu) preraspodijeliti na “poticanje književnog izdavaštva”. Ovakva bi se odluka administrativno i proceduralno mogla pokazati kompleksnijom nego se na prvi pogled čini. Naime, sredstva koja su namijenjena za financiranje neprofitnih medija specifično su alocirana lutrijska, a ne proračunska sredstva. 

Podsjećamo, Fond za neprofitne medije pri Ministarstvu kulture nasljednik je programa Razvojna suradnja u području neprofitnih medija Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva koja po svojoj funkciji radi na poticanju djelatnosti neprofitnih subjekata, dakle onih subjekata koji ne mogu ostvarivati profit. Fond za neprofitne medije pri Ministarstvu kulture je, dakle, koristio sredstva alocirana temeljem odredbe Zakona o igrama na sreću, odnosno Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i time su ta sredstva mogla biti dodjeljivana isključivo neprofitnim medijima. 

Budući da Zakon o igrama na sreću jasno određuje načine raspodjele prihoda od igara na sreću, a da u izdavačkom sektoru gotovo isključivo rade komercijalni subjekti, za sada nije jasno kome bi – sve i da aktualna Vlada donese novu uredbu kojom bi se drugačije definirala raspodjela – pripala ta sredstva. 

Objavljeno
Objavljeno

Povezano