Pogled u bolje sutra

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva otvorila je nove načine podrške za organizacije udružene u otvorene platforme.

piše:
Vatroslav Miloš
pogon_shuffle_630 Pogon Shuffle / FOTO: Pogon

Piše: Vatroslav Miloš

Tematski fond “Demokratizacija i razvoj civilnoga društva 2.0” omogućit će organizacijama civilnog društva udruživanje u otvorene platforme, a Upravni je odbor Nacionalne zaklade odobrio financijsku potporu za 23 takve platforme u ukupnom iznosu od 7 200 000 kuna. 

Organizacije civilnog društva udružene u otvorene platforme projektno će raditi na “sudioničkom upravljanju infrastrukturom, institucijama, javnim dobrima i drugim javnim resursima”, “širenju područja borbe”, “solidarnoj ekonomiji” te na “suradnji na europskoj razini”. 

Grupacija platformi okupljenih oko “upravljanja infrastrukturom, institucijama i javnim dobrima”, koje su dobile potpore u ukupnom iznosu od 2 130 000 kuna, radit će omogućavanju slobodnog pristupu javnim dobrima te sudjelovanju u procesu odlučivanja o upravljanju resursima i institucijama. Osam će platformi “širiti područje borbe”, podržane sa 2 190 000 kuna, i to kroz rad, aktivno sudjelovanje u području obrazovanja, ljudskih prava, samoodrživosti, ekologije, solidarnosti, urbanog planiranja, medija, medijske pismenosti i aktivizma, jednakih mogućnosti, antifašizma, prava LGBTIQ osoba. U području “solidarne ekonomije”, “regionalne” i “europske suradnje”, platforme će aktivno raditi na etičnom financiranju, problemima radnika, regionalnoj i međunarodnoj komunaciji između organizacija koje se bave mladima i kulturom te razvoju mirovnjačkih i antiratnih ideja te pravima žena žrtava rata.  

Samo letimičan pogled na inicijative i organizacije udružene u platforme usmjerene na rad u ovim područje daje naslutiti pozitivan smjer kretanja i razvoj nekog potencijalnog boljeg društva, no o tome će najviše svjedočiti rezultati sa terena. Ovdje možete pronaći detaljne rezultate tematskog fonda “Demokratizacija i razvoj civilnoga društva 2.0”.

Objavljeno
Objavljeno

Povezano