Nastavak rada

Upravni odbor Zaklade "Kultura nova" povjerio je Dei Vidović drugi mandat na čelu te institucije.

piše:
Vatroslav Miloš
dea_vidovic_portret_630 Na fotografiji: Dea Vidović

Piše: Vatroslav Miloš

Nakon trećeg, ponovljenog natječaja za Upravni odbor Zaklade “Kultura nova”, to je tijelo napokon imenovano 8. lipnja 2016. godine, i to u sastavu: Križana Brkić, Branko Mihanović, Dorotea Milas, Joško Ševo i Ksenija Zec. Zec je potom imenovana i predsjednicom Upravnog odbora i time su se stekli uvjeti za imenovanje ravnatelja temeljem provedenog javnog natječaja. 

Dea Vidović u svom je prvom mandatu, od 2012. do 2016. godine, “uspostavila kvalitetan i transparentan postupak dodjele bespovratnih sredstava organizacijama civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti kao i dijalog sa svim korisnicima, pokrenula Zakladine razvojne programe i projekte, osigurala diversifikaciju financijskih resursa i rast proračuna te ostvarila povezivanje Zaklade sa srodnim europskim i međunarodnim organizacijama”. Mišljenje je to Upravnog odbora Zaklade na čelu sa Ksenijom Zec koji joj je upravo potvrdio i drugi mandat, koji će poćeti teći od 1. listopada ove godine. 

Podsjećamo, Vidović je mandat istekao 30. travnja, a budući da do tada još uvijek nije bio izabran Upravni odbor, Zaklada “Kultura nova” našla se u svojevrsnoj pat-poziciji, no ovim je postupkom omogućen nastavak rada u punom kapacitetu. 

Zakladu “Kultura nova” osnovala je Republika Hrvatska posebnim zakonom usvojenim u Hrvatskom saboru 15. srpnja 2011. godine kao zakladu s osnovnom svrhom promicanja i razvoja civilnog društva u Republici Hrvatskoj na području suvremene kulture i umjetnosti, a prema mišljenju novog Upravnog odbora, Vidović je “kandidatkinja koja u svojstvu upraviteljice Zaklade može osigurati kontinuitet rada u ostvarivanju njene temeljne svrhe”.

Objavljeno
Objavljeno

Povezano