Desetljeće transformacija

Knjiga Jelene Zlatar Urbane transformacije suvremenog Zagreba: Sociološka analiza istražuje posttranzicijske prostorne promjene grada Zagreba.

zagreb_scot2342

U kontekstu postsocijalizma i društvene tranzicije, a pod uplivom različitih tipova aktera, Hrvatska se, zajedno s mnogim drugim tranzicijskim zemljama, susreće s različitim promjenama kako u svojoj socijalnoj strukturi, tako i u prostoru. Knjiga Jelene Zlatar Urbane transformacije suvremenog Zagreba: Sociološka analiza – izdana u nakladi Plejade i Instituta za društvena istraživanja – sociološka je analiza stavova i pogleda brojnih stručnjaka različitih profila o urbanim transformacijama Zagreba u posljednjem desetljeću.

Cilj je knjige sustavna kritička analiza i rasprava o teorijskim konceptima koji se razvijaju unutar suvremene urbane sociologije, a odnose se na razumijevanje procesa urbane obnove te njezine postojeće prakse na primjeru grada Zagreba. U tom smislu su konceptualizirani i operacionalizirani osnovni tipovi urbanih transformacija (urbana obnova, revitalizacija, regeneracija i rekonstrukcija te urbanističko planiranje) i osnovni tipovi urbanih aktera (stručni, ekonomski, politički i civilni). Analizirani su “tranzicijski” aspekti urbane obnove, a za primjer se uzimaju poslovni neboderi, trgovački centri i podzemne garaže.

Analizirajući kroz nastanak novih urbanih cjelina (nove poslovne zone/zone visokih poslovnih objekata; trgovački centri; podzemne garaže) promjene u Zagrebu, autorica otkriva pojavu novih aktera i njihovo sve veće značenje i utjecaj (privatni sektor, civilno društvo). Mnogi od tih projekata napravljeni su prvenstveno u interesu investitora što je imalo različite nepovoljne posljedice za grad.

Jelena Zlatar (Zagreb, 1982.) upisuje dvopredmetni studij sociologije i filozofije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2000., a 2004. i jednopredmetni studij sociologije. Nakon diplomiranja 2006. zapošljava se u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu gdje radi kao znanstvena suradnica. Bavi se sociologijom sela, grada i prostora. Doktorirala je 2012. na Sveučilišnom poslijediplomskom doktorskom studiju sociologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu s tezom naslova Utjecaj društvenih aktera na urbane transformacije i obnovu Zagreba nakon 2000. godine.

Izvor: Moderna vremena Info / Foto: Scot2342

Objavljeno
Objavljeno

Povezano