ABC: O povijesti s margine

S Jasminkom Pešut razgovarali smo o dokumentacijskim i digitalizacijskim aktivnostima Centra za ženske studije i važnosti bilježenja povijesti ženskih pokreta.

autor:
Radio Student
cžs_arhiv

Centar za ženske studije

Autor: Radio Student

Na samom kraju 2018. godine Centar za ženske studije predstavio je rezultate projekta Dokumentiranje ženskih doprinosa suvremenoj kulturi i umjetnosti provedenog u protekloj godini, uz širu diskusiju o arhiviranju organizacijskog pamćenja i digitalizaciji građe s drugim akterima civilnog društva i nezavisne kulture. Projekt koji dokumentira manje poznate ženske doprinose vaninstitucionalnom obrazovanju, kulturi i umjetnosti nastale u okviru Centra za ženske studije značajan je, osim što bilježi slabije dostupnu građu o feminističkim aktivnostima devedesetih godina, polazi od stajališta kako je “čin arhiviranja i dokumentiranja iznimno važan diseminacijski mehanizam proizvodnje znanja, kao i kritičkog promišljanja marginaliziranih tema”.

Stoga je Abeceda nezavisne kulture emitirana 19. prosinca 2018. na Radio Studentu posvećena upravo radu Centra za ženske studije na očuvanju znanja i građe koja svjedoči o povijesti ženskih pokreta na ovim prostorima. S voditeljicom projekta Jasminkom Pešut razgovarali smo o njihovom predanom radu na prikupljanju građe o radu feminističkih udruga u posljednjih 25 godina, ali i na transferu znanja o njihovu djelovanju budućim istraživači(ca)ma i široj javnosti. Suradnica i članica Centra Renata Jambrešić Kirin iz Instituta za etnologiju i folkloristiku upozorila je na paradoks da danas imamo više sistematizirane arhivske građe o feminističkom djelovanju na početku 20. stoljeća ili nakon Drugog svjetskog rata nego što imamo podataka o djelovanju feminističkih udruga u posljednjih četvrt stoljeća. “Svako razdoblje i svaki društveni proces moguće je pratiti iz drugog, alternativnog očišta, s margine koja doprinosi dubljem i kompleksnijem razumijevanju prošlosti jednog društva”, istaknula je. 

U emisiji smo čuli i Anu Lovreković, jednu od autorica izložbe Ženski antifašistički Zagreb organiziranu u sklopu projekta koji su prije četiri godine pokrenuli Barbara Blasin i Igor Marković. Osim istraživačkih, projekt uključuje i prezentacijske i participativne aktivnosti poput tematskih šetnji, kojima se arhivska građa “vraća” na ključne punktove ženske feminističke povijesti. Bilježenjem ženske borbe, prije svega one u okviru Antifašističke fronte žena bave se i članice sarajevskog Udruženja za kulturu i umjetnost Crvena koje, kako navodi Andreja Dugandžić, arhivsku građu nastoje širiti i uvezivati sa sadašnjim trenutkom, te ga tako ponuditi svima onima koji u ženskom angažiranom djelovanju vide ishodište svojih današnjih borbi.

Abeceda nezavisne kulture je projekt bilježenja razvoja nezavisne kulturne scene u Hrvatskoj koji od 2009. godine provode portal Kulturpunkt.hr i Centar za dokumentiranje nezavisne kulture. Na Radio Studentu slušate istoimenu emisiju kojoj je cilj približiti aktivnosti dokumentiranja širem slušateljstvu te otvoriti problemska polja arhiviranja i historiziranja nezavisne scene.

Objavljeno
Objavljeno

Povezano