KARAS+KVART

Program nastoji promatrati prostor Galerije Karas u širem kontekstu javnog urbanog i socijalnog prostora gdje se nalazi, s naglaskom na angažiranost i istraživački pristup.

karas_kvart_630

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika raspisalo je javni poziv za rezidencijalni program KARAS+KVART

Program nastoji promatrati prostor galerije u širem kontekstu javnog urbanog i socijalnog prostora gdje se nalazi, s naglaskom na angažiranost i istraživački pristup, razmatrajući sljedeća pitanja: Kolika jest i treba biti ekstenzija galerije i njenog djelovanja u vanjski prostor i socijalne strukture koje ga okružuju? Na koji način umjetnik i njegovo djelovanje komunicira i odgovara na potrebe zajednice? Što galerija kao generalan pojam (ali i specifičan primjer Karasa) predstavlja u urbanom tkivu grada i socijalnoj evoluciji u kvartu u kojem se nalazi?

Jednoj odabranoj umjetnici programa KARAS+KVART omogućit će se financijska potpora i korištenje prostora Karasa kao polazišne točke za provedbu istraživanja te produkciju novog rada, prezentaciju i izvođenje u javnom prostoru kvarta u kojem se galerija nalazi. Program će omogućiti financiranje produkcije novog rada (10 000 kn), kao i umjetnički honorar (6 000 kn).

Termin održavanja rezidencije predviđen za srpanj i kolovoz, a prezentacija u javnom prostoru kvarta tijekom rujna 2023. godine.

Rok za prijavu je 6. lipnja, a detaljnije informacije dostupne su u uputama za prijavitelje.


Povezano