INHABIT

Umjetnici_e s interesom za interdisciplinarnu suradnju pozivaju se na prijavu za rezidenciju pri frankfurtskom Institutu za empirijsku estetiku.

INHABIT je rezidencijalni program Instituta za empirijsku estetiku Max Planck, namijenjen umjetnicima_ama koji su otvoreni za suradnju sa znanstvenicima/ama. MPIEA je jedna od 86 institucija u okviru Društva Max Planck, te jedina svjetska institucija u potpunosti posvećena interdisciplinarnom istraživanju estetske percepcije i evaluacije. Poziv je otvoren za umjetnike_ce iz svih disciplina, koji žele razvijati postojeće ili nove projekte u Frankfurtu tijekom četveromjesečnog razdoblja.

Odabranim umjetnicima/ama MPIEA će financirati smještaj, put, honorar u iznosu 8000 eura, troškove produkcije umjetničkog projekta, kustosku, tehničku i administrativnu podršku, te pristup resursima Insitiuta. 

Više informacija o programu, uvjetima i načinu prijave potražite ovdje.

Rok za prijavu je 16. listopad.


Povezano