The Group Project

Za rezidenciju u Brazilu moguće je prijaviti projekte koji nastaju kolaborativno, a razmatrat će se sve prijedlozi iz svih umjetničkih disciplina.

Institut Sacatar raspisuje poziv za umjetničke rezidencije u Brazilu. Za rezidenciju se mogu prijaviti projekti svih umjetničkih disciplina koji uključuju između dvoje i petero umjetnika_ca. 

Moguće je prijaviti istraživačku ili razvojnu etapu dramskih ili plesnih predstava, multumedijalnih instalacija, filma, ili bilo koje druge forme koja integrira različite discipline ili umjetničke izričaje. Izabranim skupinama umjetnika_ca organizator će osigurati smještaj, studijski prostor i hranu na otoku Itaparica, a rezidencija će se održati između kolovoza i listopada 2021. Više informacija potražite u tekstu poziva

Rok za prijavu je 12. travanj.


Povezano