Život umjetnosti

Poziv za prijavu radova u 100. broju časopisa Život umjetnosti, na temu: Čini li nas ljubav pokretljivima ili stuporoznima?

Pozivaju se autor/ice na prijavu znanstvenih i stručnih članaka za obljetnički 100. broj časopisa Život umjetnosti. Članci moraju biti predani najkasnije do 15. ožujka 2017. godine. Ukoliko imate bilo kakva pitanja vezano uz temu, javite se redakciji na mail adresu.  

Tema broja: Čini li nas ljubav pokretljivima ili stuporoznima?

Tko je taj, dakle,

zaljubljeni, 

koji govori 

i koji kaže? 

(parafraza R. Barthesa)

Urednice broja su Leonida Kovač i Sandra Križić Roban.

Upute o oblikovanju članka potražite ovdje


Povezano