Nove skladbe suvremene glazbe

Ansambl S/UMAS poziva skladatelje_ice na suradnju u sklopu festivala Music Sandbox.

FOTO: Ansambl S/UMAS, Facebook

U okviru festivala Music Sandbox koji se održava u Splitu, raspisan je javni natječaj za nove skladbe suvremene glazbe. Ovogodišnje izdanje festivala održat će se u listopadu.

Music Sandbox pokrenuo je ansambl za suvremenu glazbu S/UMAS, a zamišljen je kao kreativni hub kompozitora i ansambla. Tijekom festivala, skladatelji_ice imaju priliku ostvariti svoje glazbene ideje u neposrednoj suradnji s ansamblom.

Na poziv se mogu prijaviti skladatelji_ice ili skupine skladatelja_ica, a kompozicije mogu biti pisane i za soliste te komorne sastave navedenih instrumenata, ali će pri odabiru imati prednost skladbe pisane za cijeli sastav. Moguća je prijava kompozicija pisanih uz pratnju elektronike, a za klik-traku je odgovoran kompozitor.

Prijave su otvorene državljanima RH, a prijavljene kompozicije moraju biti kompozicije suvremene umjetničke glazbe i odgovarati sastavu S/UMAS ansambla (piccolo flauta, flauta,  klarinet, bas klarinet, sopran saksofon, alt saksofon, tenor saksofon, bariton saksofon  i klavir).

Prijave moraju sadržavati:

  • ime, prezime i datum rođenja skladatelja_ice
  • kratki životopis uz fotografiju  
  • godinu nastanka kompozicije uz naznaku trajanja  
  • partituru i dionice u PDF formatu  
  • ukoliko postoji, elektroničku traku i klik-traku  
  • sukladno mogućnosti, MIDI datoteku ili snimku izvedbe  

Prijave se vrše mailom, a otvorene su do 1. kolovoza.

Više detalja o natječaju pronađite ovdje.


Povezano