Almanach Lab

Fondacija Martell organizira rezidencijalni boravak na jugu Francuske za dizajnere_ice i umjetnike_ice.

Fondacija Martell otvorila je prijave na rezidenciju u sklopu izložbenog programa Almanach Lab namijenjenu dizajnerima_cama, istraživačima_cama i umjetnicima_cama.

Almanach Lab je osmišljen kao platforma za istraživanje i eksperimentiranje koja okuplja autore_ice s interesom za teme otpornosti u kontekstu ekologije i društva u lokalnim zajednicama. Poziv je otvoren svim nacionalnostima, a potiču se kritičke i praktične dizajnerske prakse.

U prostoru Laba 2023. godine formiran je živi arhiv iz kojeg se budući sudionici_e rezidencije mogu učiti, crpiti inspiraciju za istraživački rad i sami doprinijeti. Cilj rezidencije je omogućiti nove kreativne prakse usmjerene ka promjeni i novim imaginarijima održive budućnosti.

Ukupno 15 sudionika_ca će biti odabrano, a Fondacija će im pružiti tehničku i financijsku podršku u razvoju projekta tijekom ljeta 2024. u trajanju od jednog do tri mjeseca (ovisno o projektu).

Prijave se vrše na engleskom ili francuskom jeziku, a trebaju sadržavati životopis, portfolio, pismo namjere, sažetak projekta i listu tehničkih zahtjeva.

Prijave se šalju mailom, a rok je 9. svibanj.

Više detalja možete pronaći ovdje.


Povezano