Sjene pandemije: Skriveni glasovi

Natječaj za izbor tri nova dramska teksta temeljen je na širokoj temi o zlostavljanim i zanemarenim ženama tijekom pandemije Covid-19.

shadow pandemic

Zagrebačko kazalište mladih, Slovensko narodno gledališče Maribor – Festival Boršnikovo srečanje i Beogradsko dramsko pozorište kao partneri i producenti raspisuju Natječaj za izbor tri nova / neobjavljena dramska teksta u okviru kazališnog projekta “Shadow Pandemic: Hidden Voices” (“Sjene pandemije: Skriveni glasovi”). 

Natječaj je temeljen na širokoj temi o zlostavljanim i zanemarenim ženama tijekom pandemije Covid-19, a prijaviti se mogu autorice dramskih tekstova koje borave u zemljama EU kao i onih obuhvaćenih programom Kreativna Europa.

Neobjavljeni dramski tekst može biti napisan na hrvatskom, slovenskom ili srpskom jeziku. Odabrani tekstovi bit će prevedeni na engleski jezik, objavljeni u online obliku i nagrađeni, a praizvedbu nagrađenih tekstova, predstavu u formi omnibusa, režirat će redateljica Selma Spahić. Predstave će biti izvedene u Zagrebu, Beogradu i Mariboru.

Svaki od odabranih tekstova bit će honoriran u bruto iznosu od 4.400,00 €, uz napomenu da spomenuti iznos sadrži sve poreze i davanja.

Rok za slanje dramskih tekstova je do 18. siječnja 2023. do ponoći, a rezultati će biti objavljeni najkasnije do 28. veljače 2023. na web stranici projekta Shadow Pandemic.

Više informacija o natječaju dostupno je na službenim stranicama ZKM-a.


Povezano