Ravnatelj/ica Mirte

Mirta je ustanova za obrazovanje odraslih čiji je djelokrug rada obrazovanje za mir, demokraciju, građansko samoorganiziranje, volonterstvo, mlade.

Na temelju Statuta Ustanove, u skladu sa člankom 18 i odluke Upravnog vijeća o imenovanju ravnatelja od 28.09., raspisuje se 

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje Ravnatelja/Ravnateljice Ustanove za mirovno obrazovanje Mirta.

Javnom natječaju mogu pristupiti osobe koje:

– Zadovoljavaju uvjete za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika osnovne ili srednje škole 

– Imaju stručne, radne i organizacijske sposobnosti

– Imaju minimalno 5-godišnje iskustvo u organiziranju i provedbi obrazovnih programa za odrasle

Prednost će imati kandidati/kandidatkinje koje:

– Dobro poznaju sadržaje obrazovanja za mir, nenasilje i aktivno građanstvo

– Imaju iskustvo provedbe formalnih i neformalnih programa građanskog i mirovnog obrazovanja

– Imaju iskustvo vođenja tima i organizacijskog upravljanja

– Poznaju sustave obrazovanja Republike Hrvatske i u inozemstvu

– Imaju iskustvo u pisanju projekata i namicanju sredstava

Ovim natječajem imenuje se za volonterska pozicija.

Uz prijavu za natječaj treba priložiti:

1. Svjedodžbu ili diploma o završenom obrazovanju (original ili ovjereni preslik),

2. Dokaz o radnom iskustvu – elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a

3. Životopis

4. Uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od tri mjeseca

5. Prijedlog programa rada s uključenim planom namicanja sredstava za vrijeme trajanja mandata

Više informacija o ustanovi možete vidjeti na istaknutoj poveznici.

Po obavljenom natječaju i razgovorima s kandidatima koji zadovolje kriterije i uđu u uži krug, Ravnatelja imenuje Upravno vijeće Ustanove na razdoblje od 4 godine.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se na adresu:

Mirta – ustanova za mirovno obrazovanje, Selska cesta 112a, 10 000 Zagreb

Uz napomenu: Natječaj za Ravnatelja

Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objave natječaja, zaključno s 26. studenim. Kandidati će o rezultatima natječaja biti obavješteni u roku od 45 dana.

Rad počinje 01.01. 2016.


Povezano