GMK zapošljava!

Generator multidisciplinarnih koprodukcija (GMK) raspisuje natječaj za radno mjesto kustosa_ice / koordinatora_ice umjetničkih projekata.

gmk

Udruga Generator multidisciplinarnih koprodukcija (GMK) otvara poziv za prijave na radno mjesto kustosa_ice, odnosno koordinatora_ice umjetničkih projekata. Natječaj je raspisan na pola radnog vremena, na određeno.

GMK godišnje provodi velik broj programa izložbenog formata, nekoliko projekata koji izlaze iz izložbenog formata te spadaju u domenu djelovanja u kros-sektorskoj, međuinstitucionalnoj i međunarodnoj suradnji te mnoge diskurzivne i edukcijske programe. Provedba projekata (od faze planiranja do faze izvještavanja) traje u prosjeku od par mjeseci do cijele godine, a sastoji se od osmišljavanja galerijskog programa u suradnji s galerijskim timom, pisanja prijavnica/molbi za osiguranje sredstava za projekt, izrade plana provedbe i troškovnika projekta, pisanja izvještaja, koordinacije svih dionika u projektu i PR aktivnosti.

Među uvjetima natječaja traži se završen prvostupnički stupanj obrazovanja iz područja umjetnosti, radno iskustvo u obavljanju istih ili sličnih poslova, poznavanje hrvatske suvremene umjetnosti te engleskog jezika i računalnih programa u skladu s potrebama radnog mjesta.

Prijave sa životopisom, motivacijskim pismom i kustoskim portfoliom (ako postoji) primaju se do 3. prosinca 2020. isključivo putem e-maila, s naznakom “Natječaj za zaposlenje”. 

Detalje natječaja potražite ovdje.


Povezano