LGBTIQ osobe i rad

srijeda, 20.01.2016. - srijeda, 20.01.2016.
lgbtiq_rad_630

Diskusija će se održati u četvrtak, 21. siječnja 2016. godine na Fakultetu političkih znanosti s početkom u 18h, dvorana A. Radi se o prvoj javnoj aktivnosti u sklopu projekta “LGBTI ravnopravnost na radnom mjestu” kojeg zajednički provode Prostor rodne i medijske kulture K-zona, Udruga Zora, Lezbijska organizacija Rijeka “LORI” i BRID – Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju uz suradnice na projektu Zagreb Pride i Trans Aid.

Cilj panela je razmotriti modele udruživanja u svrhu postizanja radničke ravnopravnosti LGBTI osoba a glavna će tema biti uloga sindikata u zaštiti radničkih prava LGBTI osoba, s posebnim naglaskom na pokretanje udruženih inicijativa za suzbijanje diskriminacije LGBTI osoba u različitim kontekstima djelovanja.   

Na panelu će svoja iskustva, znanja i preporuke podijeliti Božica Žilić (Sindikat obrazovanja, medija i kulture Hrvatske, predsjednica ženske sekcije Saveza samostalnih sindikata Hrvatske), prof. dr. sc. Renato Matić (Hrvatski studiji), Nina Čolović (LGBT inicijativa Filozofskog fakulteta “AUT”) te Nikola Zdunić (Zagreb Pride) uz moderaciju Jelene Miloš (Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju).


Povezano