Postsocijalizam

četvrtak, 18.12.2014. - četvrtak, 18.12.2014.
postsocijalizam_630

Razgovor će biti održan u petak, 19. prosinca, u 19 sati u Tehničkom muzeju u Zagrebu. Tom prilikom bit će moguće nabaviti posljednja dva broja časopisa po prigodnoj cijeni. Razgovaraju Žarko Paić, Dalibor Martinis, Katarina Luketić, Petar Milat, Biljana Kašić i Vladimir Stojsavljević uz moderaturu Leonide Kovač. Razgovor je posvećen temi obrađenoj u ljetnom broju časopisa Život umjetnosti 94/2014. − postsocijalizmu.

Taj je pojam Žarko Paić u uvodniku opisao sljedećim riječima: “Pojmovi više ne odgovaraju realnosti naprosto zbog toga što je svijet nakon 1989. godine u znaku globalnoga poretka neoliberalne distopije. Pritom su razlike između oligarhijske politike upravljanja društvom istodobno rezultat krize suverenosti današnje nacije-države. Jedan od takvih normativno-deskriptivnih pojmova kojim politolozi i sociolozi nastoje objasniti prevlast mediokracije nad građanskim sudjelovanjem u javnim politikama jest i pojam postdemokracije.

Nije riječ ni o kakvome sumraku vrijednosti slobode i pravednosti u suvremeno doba. Štoviše, pojam u svojoj neodređenosti upućuje na isključivanje naroda iz procesa odlučivanja. Sve se zbiva tako što elite moći oblikuju svijet deliberativne demokracije, a umjesto političke jednakosti građana suočavamo se posvuda s uzurpiranjem slobode u ime učinkovitosti kompetentnoga odlučivanja o političkim interesima većine. A kada više ono što se događa nema u sebi razliku između autentičnosti i vulgarnosti događaja kao takvoga, nestaje metafizička shema istine i vrijednosti povijesti kao cilja i svrhe ljudske avanture. Tako je i s pojmom postsocijalizma koji se često povezuje s pojmom postkomunizma. Ako je potonji pojam vezan uz strogo razlikovanje spram ideologije liberalizma, onda je postsocijalizam pojam koji se može odrediti razlikovanjem u odnosu na društvene poretke kapitalizma.

Već je odatle jasno da razlikovanje spram liberalizma i kapitalizma čini jasnu ideologijsko-političku razdjelnicu između ekonomije kao temelja društvenih odnosa i politike kao načina vladavine društvom u dva modela povijesnoga razvitka. Pojam postsocijalizma uspostavio se danas kao neka vrsta tehničkoga termina za teorijsko i uopće kulturalno traganje za svijetom života u okružju istočnoeuropskih društava od 1917.–1989. godine u bivšem Sovjetskom Savezu, a od 1945.–1989. godine u drugim zemljama gdje se uspostavio ideologijsko-politički poredak realnoga socijalizma”.


Povezano