Nevidljivi tekst

utorak, 07.06.2016. - utorak, 07.06.2016.
hacklab_630

< nevidljivi tekst > je radionica na temu jezika kao motiva i izvora za kreiranje digitalne umjetnosti, i obrađuje postupke i prakse uporabe pisane riječi kao katalizatora vizualne ekspresije. Radionica će biti održana 8. lipnja od 19.30 sati u Galeriji Miroslav Kraljević.

Jednostavnim postupcima kolažiranja i zapisivanja digitaliziranog teksta, te intervencijama u naizgled asemičkom kôdu datoteke na radionici će se stvarati kaleidoskopske osobne kompozicije u ravnopravnom dijalogu s računalom. Istražit će se softverske mogućnosti pretraživanja, kopiranja, uništavanja i arhiviranja tekstualnih zapisa u svrhe kreiranja vlastitog komunikacijskog jezika u sferi digitalne umjetnosti, na području između vidljive i nevidljive riječi.

< nt > se u 2016. provodi kao dio programa [hacklab01], a prvi put je održan u sklopu programa Barutana 015, održanog u Muzeju likovnih umjetnosti Osijek.

Teme kojima će se polaznici baviti na radionici su: postupci – proces – praksa (čitanje i pisanje / uporaba riječi i slova u vizualnoj umjetnosti) | istraživanje | cut&paste / kolažiranje (aditivne metode) | sintaksa kôda & sintaksa jezika | hidden data <vs> metadata | asemičko pismo | informacija i značenje | mašinska poezija | asemički instruction based-art u prisnom odnosu čovjek-računalo | pisana riječ kao vizualna ekspresija. Tehnike za kreiranje su screenshot i interpolacija | tekstualno uređivanje slika – ASCII „poezija“ & .BMP | text to speech & .RAW, a alati IrfanView | WordPad / Notepad++ / Sublime Text | translate.google | ImageJ.

Prijave nisu obavezne, ali su poželjne, šaljite ih na adresu elektroničke pošte.

Polaznici trebaju ponijeti: osobno računalo ; misaone bilješke o literaturi koju želite koristiti, toleranciju na tuđe ; prazan browser.  Ciljane skupine su studenti likovnih akademija ; dizajneri ; srednjoškolci (posebice umjetnička, grafička i tehnička usmjerenja) ; autodidakti umjetnosti ; svi zainteresirani za eksperimente na području digitalne i tekstualne ekspresije.

Radionicu vodi Dina Karadžić, rođena 1986., magistrirala na ALU Zg 2012. Od 2014. suosnivačica i umjetnička voditeljica umjetničke organizacije Format C, organizacije s fokusom na suvremenom umjetničkom istraživanju i suradničkom stvaralaštvu. Aktivno (su)djeluje u području suvremenih transdisciplinarnih i edukativnih praksi; izlaže u području vizualne, digitalne i internetske umjetnosti; radila u poljima stop-animacije i autorskog oblikovanja likova, te freelance ilustracije.


Povezano