Park autohtonih vrsta

petak, 13.11.2015. - petak, 13.11.2015.
Park_autohtonih_vrsta_630 FOTO: Saša Šimpraga, Park autohtonih vrsta na Savi

U sklopu programa Tromostovlje projekta Ars Publicae u subotu, 14. studenog održat će se završna šetnja šumom i šikarom na dijelu inundacijskog sustava na lokaciji ušća potoka koji se ulijevaju u Savu kod Jaruna, u blizini bivšeg Savskog kupališta. 

Šetnju će voditi Saša Šimpraga, a prethodit će joj predstavljanje Šimpraginog rada Peron 4. Sastanak je na sjevernom kraju Savskog mosta u 11 sati

Osim kao značajni eko-sustav na zagrebačkim obalama Save i moguća ekstenzija Jaruna, ciljani prostor moguća je lokacija za realizaciju ideje Parka autohtonih vrsta. Prijedlog podrazumijeva jednostavno aktiviranje sada zarasle i nedostupne šikare kao specifičnog javnog parka na način da se šikara ne narušava, već da se kroz nju provede osnovna mreža šetnica s klupama kako bi prostor bio dostupan za javnost. 

Ars Publicae je projekt Udruge za intedisciplinarna i interkulturalna istraživanja koji se primarno bavi pitanjima umjetničkog sadržaja u javnom prostoru. Program Tromostovlje kroz 2015. godinu bavi se prostorom povijesnog izlaska Zagreba na Savu i zagovaranjem formiranja Savskog trga. Sve dosadašnje umjetničke i druge intervencije nastale u sklopu aktivnosti projekta pronađite ovdje.


Povezano