Samice

četvrtak, 06.10.2011. - subota, 08.10.2011.
Samice_Matija Ferlin_500

Matiju je ikona suvremenog plesa Sasha Waltz proglasila avangardnim genijem, a njujorški V-magazine uvrstio u 100 otkrića 2011 godine. Nova predstava koju priprema naziva Samice bit će premijerno izvedena 7. listopada u Istarskom narodnom kazalištu u Puli. Slijede izvedbe 8. i 9. listopada.

Matija Ferlin dobitnik je Nagrade hrvatskog glumišta za najbolje koreografsko ostvarenje i za najbolju predstavu u cjelini za 2010. godinu. U predstavi Samice Matija Ferlin zajedno s Csillom Barath Bastajić, Ladom Bonacci, Jadrankom Đokić, Lanom Goljak, Ivanom Krizmanić, Dijanom Vidušin, Anom Vilenicom, Rominom Vitasović, Silvijem Vovkom i Vedranom Živolićem radi na konceptu koreografiranja jezika.

Predstava Samice donosi priču o dekadenciji devet žena, aristokratskih manira i navika, koje žive zaglavljene u nepoznatom budućem prostoru i vremenu. U atmosferi permanentnog iščekivanja, obilježenog trenucima snažne euforije i još snažnijeg razočaranja, junakinje imaju jednu jedinu stvar koja im je konstanta i zajednička – sve pričaju unatrag: od točke prema velikom slovu. Samice je autorski projekt u kojem autor želi stečeno koreografsko znanje i iskustvo prenijeti na područje govornog jezika. Kao uvijek u svom radu, koncept od kojeg kreće krajnje je jednostavan: postaviti dramsku predstavu koja poštuje konvencije dramskog kazališta, ali su sve rečenice napisane i izvode se sa unutarnjim poretkom riječi unatrag. Iako izgovorena unazad te time deformirana i lišena svog prvotnog značenja, od glumca se zahtijeva da istu rečenicu izgovori sa intencijom, motivacijom i smislom njenog prvotnog značenja. Ovakav naoko banalan koncept pruža brojne mogućnosti istraživanja, a upravo je samo istraživanje jedan od glavnih ciljeva ovog projekta. Za razliku od prethodnih Matijinih projekata gdje je istraživanje bilo usmjereno na tijelo i na njegove izvedbene mogućnosti, u ovom projektu želi istražiti jezik i njegov izvedbeni i komunikacijski potencijal.

Tekst za predstavu je napisala Jasna Žmak, dramaturg izvedbe je Sandro Siljan, scenograf je Mauricio Ferlin, autori kostima su Matija Ferlin i  Desanka Janković, dok deseteročlanu glumačku ekipu čine: Csilla Barath Bastajić, Lada Bonacci, Jadranka Đokić, Lana Gojak, Ivana Krizmanić, Dijana Vidušin, Ana Vilenica, Romina Vitasović, Silvio Vovk te Vedran Živolić.


Povezano