Od bratstva do bratoljublja

nedjelja, 17.05.2015. - utorak, 02.06.2015.
alban_muja_2013_630

Također, radovi Albana Muje bave i fenomenologijom, devijacijama i patologijom kosovske tranzicije i transformacije, te ljudskim, prvenstveno osobnim i posljedično skupnim reakcijama. Teme poput imenovanja i preimenovanja koje kao simbolički barometri ukazuju na društveno-historijske promjene imaju važnu ulogu u Mujinom opusu. Temama koje se dotiču simptoma politike i teških ekonomskih posljedica tranzicije, Muja pristupa s ironijom, ali humorno. Pojedinca sagledava kao posljedicu društvenih težnji, a društvene težnje i običaje predstavlja diskretno, gotovo voajerski, stvarajući između prizora svojeg djela i publike određenu napetost na mjestu kritičkog komentara. U pozadini svih Mujinih radova stoji i stalni odnos s društvenom ili “narodnom” kreativnošću, estetikom i odnosom prema svijetu umjetnosti, bez obzira na medij u kojem je djelo izvedeno, a na ovoj izložbi radi se o fotografijama, videu i slikama.

Izložba Od bratstva do bratoljublja je otvorena od 18. svibnja do 3. lipnja u Malom salonu MMSU-a.


Povezano