Na razmeđu statike i pokreta

utorak, 09.06.2015. - subota, 13.06.2015.
vanagacina_630

Točka je trenutak zaustavljanja u točki jednog traganja. Točka je razmeđe na kraju narasle interaktivnosti statike i pokreta. Točka je početak neznanog novog. Točka nastaje i nestaje u prostoru u kojem obitavaju točke. Krugovi, prsteni i rupe, potomci točke, zrcale se u simetriji i tvore home specific mjesto za Točku. Nepokretne figure u armiranom kadru utisnule su se na rubu točke. Dodirom točke snopovi svjetlosnih točaka ispuštaju se iz točke. Svjetlosne točke lete iznad široke točke i ispod točkastog svoda, lijepe se na rub točke gdje pomiču okoštale figure u armiranom kadru.

Iz točaka skrivenih na figurama rasplinjuje se zvuk kroz prostor točke. Kolaž-Kadar-Pokret-Tipka-Projekcija-Senzori-Zvuk stratigrafski je presjek ove interaktivne instalacije. Nataložene naslage starijih likovnih i ranijih tehnoloških medija u spajanju tvore smjesu s početkom u statičnom kadru kolažiranih figura, međuslojem dodira, završnom pokretanju statičnog kadra i širenju zvučnih valova. Prvi pokretač rascjepljuje simetriju prostora, a aritmični zvučni valovi šire se rubovima i nanovo ga ocjelovljuju. Polivalentno strujanje među medijima u naravi je Točke. Traganje autorice inicirano je potrebom za unošenjem pokreta u osobne crteže i kolaže. Radove na papiru i od papira provlači i vizualno mijenja kroz razne tehnološke medije, a na kraju ih i ozvučuje. Ovim načinom aktivira promatrača da postane pokretač. Točka je unutarnji glas, pozivač na promjenu i početak traganja za nekim novim igračkama”, stoji u najavi izložbe.

Glazbeni umjetnik Lenhart Tapes oblikovat će trake kazeta u svoj jedinstveni zvuk kolaža koristeći se sa četiri walkmena kao instrumentom, dok će ga izvođačice Adriana Josipović i Josipa Bubaš pratiti jedinstvenim pokretima tijela inspirane formama sa slike točka.

Vana Gaćina završetkom slikarstva na ALU Zagreb, u želji za pokretanjem svojih slika otkriva video umjetnost. Upisuje magisterij smjer video na ALU u Ljubljani, na kojem ima priliku upoznati se sa raznim mogućnostima koje nam može pružiti spoj umjetnosti i tehnologije. Počinje sa radom na multimedijalnim instalacijama u kojima povezuje klasičnu umjetnost sa suvremenom tehnologijom. Glavni interes joj je istraživanje klasične forme. Prilikom tog procesa koristi se se različitim analognim i digitalnim medijima. Trenutno istražuje mogućnosti reproduciranja forme pomoću zvuka i slike.

Izložba će biti održana od 10. do 14. lipnja u Galeriji PM (HDLU). 


Povezano