Boris Ljubičić: Slike vremena – Dizajn i politika

Pula, HUiU
četvrtak, 23.11.2023. - petak, 22.12.2023.
Detalj s plakata za 11. kongres SKH, 1989.

U četrvtak, 23. studenog, u 19 sati u pulskoj HUiU galeriji otvara se izložba Boris Ljubičić: Slike vremena – Dizajn i politika. Izložba obuhvaća dizajnerske radove nastale od 1970-ih do 2000-ih godina koje povezuje tema politike, u rasponu od plakata, preko vizualnih identiteta, kampanja i objekata u javnom prostoru, do samoiniciranih projekata i novinskih tekstova. 

“Izložba Slike vremena – Dizajn i politika nastavak je postupnog procesa obrade golemog i značajnog opusa dizajnera Borisa Ljubičića od ranih 1970-ih do danas, putem serije izložbi i publikacija koje su dosad tematizirale vizualne identitete (izložba Simbol, znak, logo, brend, 2018; i knjiga Logo protiv kaosa – Identitetski dizajn Borisa Ljubičića, 2019.), dizajnerski projekt VIII. Mediteranskih igara (Dizajn projekt: VIII Mediteranske igre, Split 1979., 2013.) i cjeloviti vizualni identitet države (izložba New Look Croatia, 2013.). Ova, četvrta izložba po redu dolazi upravo u godini kada će Ljubičić primiti Nagradu Hrvatskog dizajnerskog društva za životno djelo, a donosi kritičku refleksiju na radove koji su od ranih godina Ljubičićeve karijere više ili manje eksplicitno doticali politička i društvena pitanja, koja su jedna od središnjih u njegovom dizajnerskom radu”, iz teksta Marka Goluba.


Povezano