Djeca kinoteke

utorak, 19.01.2016. - utorak, 19.01.2016.
kino_emancipacije_630

Filmofilija kakvu i danas poznajemo nastala je, kao i filmski modernizam i novi val, pedesetih godina 20. stoljeća u krugu “djece kinoteke”. Mistična riječ kojom se tad – a i još godinama poslije – određivao onaj višak značenja koji je od nekoga filma činio upravo filmsku umjetnost, filmsku umjetninu, bila je mizanscena (mise-en-scène). Običan francuski kazališni izraz koji označava postavljanje na scenu, uprizorenje – no što kad se ta inscenacija ne događa za fiksirane gledaoce, nego za neživ predmet koji se ipak kreće, živi: filmsku kameru? Da li je mizanscena naprosto sve ono što vidimo na filmskom platnu – ili je to suodnos filmskoga svijeta s kamerom koja ga predočava, suodnos onoga što na ekranu promiče s onim što to bilježi (kamerom)? Mizanscena, “veliki neodredivi pojam filmske kritike”, mistična je odrednica pod kojom neki misle na režiju, na scenografiju, na sve prikazano unutar pokretnoga okvira, na sam filmski stil – na višak značenja koji filmski postupak i ono što film prikazuje čini filmskom umjetninom.

Prvi ciklus Kina emancipacije u MaMi posvećen je razmatranju ovoga krunskog pojma, i to uz filmove koje je novovalna i kasnija kritika često spominjala, opsjednuta kultom mizanscene, dugog kadra, kadra-sekvence i widescreena. Na prvom susretu gleda se Anđeosko lice (Angel Face) Otta Premingera iz 1956. godine.

Prvi susret zakazan je za srijedu, 20. siječnja, u 20 sati. Kino emancipacije vode Tomislav Šakić i Ante Jerić.


Povezano