Vizualna i tekstualna reprezentacija depresije

Fotografska knjiga Mateja Jurčevića I Try to Take Care of Myself Now spekulira o procesima samospoznaje, otvarajući prostor za javnu raspravu o mentalnom zdravlju mladih.

pripremio:
Lujo Parežanin
matej_jurcevic_630 Foto: Matej Jurčević

Pripremio: Lujo Parežanin

U četvrtak, 17. veljače u 19 sati u zagrebačkom kinu Urania održat će se promocija fotografske knjige Mateja Jurčevića I Try to Take Care of Myself Now. Kako stoji u službenoj najavi, knjiga je realizirana u okviru projekta Organ Vida izdavaštvo, a oblikovao ju je dizajner Dario Dević.

I Try to Take Care of Myself Now je rezultat “višegodišnjeg autorefleksivnog projekta koji prati borbu s depresijom i traži moguće načine vizualne i tekstualne reprezentacije različitih proživljenih stanja. Vizualno kontrastne narativne cjeline spekuliraju o procesima samospoznaje i doživljenim usponima, padovima i katarzama. Umjetničko istraživanje ujedno otvara i prostor za javnu raspravu o mentalnom zdravlju mladih i umanjivanju stigme”.

Projekt Organ Vida izdavaštvo započeto je 2017. godine kako bi se poduprli umjetnički autorski projekti u formi fotografske knjige. Godine 2018. objavljena je prva knjiga u ediciji, Grad umjetnika Borka Vukosava, nakon koje slijedi Fake It Until You Make It Igora Ilića, koja je izdana 2019. godine.

Uz umjetnika, na promociji knjige I Try to Take Care of Myself Now će govoriti kustosica Lea Vene.

Objavljeno
Objavljeno

Povezano