Što s eurom?

Ministarstvo financija je objavilo uputu o prilagodbi aktivnosti neprofitnih organizacija u procesu uvođenja eura kao službene valute.

euri_630 Foto: Jesús Pérez Pacheco / Flickr

Vijeće EU-a je 12. srpnja 2022. donijelo tri konačna pravna akta potrebna kako bi Republika Hrvatska mogla uvesti euro 1. siječnja 2023. U jednom od triju pravnih akata utvrđena je stopa konverzije između eura i hrvatske kune u iznosu od 7,53450 kuna za 1 EUR. Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj Hrvatski je sabor donio na sjednici 13. svibnja 2022. Dio odredaba Zakona o uvođenju eura stupilo je na snagu objavom odluke Vijeća Europske unije o usvajanju eura u RH, dok će točno određene odredbe stupiti na snagu na sam dan uvođenja eura. 

Neprofitne organizacije su prepoznate u Zakonu o uvođenju eura bilo da su izrijekom navedene, bilo da su obuhvaćene nekim od pojmova koji se koriste u kontekstu primjene Zakona o uvođenju eura. Odredbe Zakona razlikuju dvije kategorije neprofitnih organizacija. Neprofitne organizacije koje su poslovni subjekti su organizacije koje se bave proizvodnjom, prodajom robe ili pružanjem usluga radi ostvarivanja dobiti ili dohotka. Na ovu kategoriju neprofitnih organizacija se odnose sve odredbe Zakona o uvođenju eura koje se odnose općenito na poslovne subjekte. Na neprofitne organizacije koje nisu poslovni subjekti odnose se točno određene odredbe Zakona.

Ministarstvo financija je objavilo detaljnu uputu o prilagodbi aktivnosti neprofitnih organizacija u procesu uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Uputa Ministarstva financija sadrži temeljna načela uvođenja eura i pravila za sve vrste preračunavanja, način izrade financijskih planova neprofitnih organizacija, vođenje poslovnih knjiga i evidencije knjigovodstvenih isprava, uključujući obrasce za izvještavanje kod neprofitnih organizacija u razdoblju uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Ovaj članak objavljen je u sklopu projekta Kultura na prekretnici koji je sufinanciran sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

Objavljeno
Objavljeno

Povezano