Procedura uobičajena, rezultat poražavajuć

Ministarstvo kulture i medija objavilo je e-savjetovanje o Nacionalnom planu razvoja kulture i medija za razdoblje od 2023. do 2027. godine.

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 27. siječnja 2022. donijela je odluku kojom se Ministarstvo zadužuje da pokrene postupak izrade srednjoročnog akta strateškog planiranja za područje kulture i medija te u roku od 30 dana imenuje stručnu radnu skupinu za izradu prijedloga Nacionalnog plana. 

Budući da nikakav javni postupak izbora članova stručne radne skupine nije pokrenut te da unutar navedenog roka nije objavljena nikakva informacija o izboru, Ministarstvu kulture i medija uputili smo prvo medijski upit, pa dva tjedna kasnije zahtjev za pristup informacijama o članicama i članovima stručne radne skupine. Ovom je mediju potom dostavljena preslika ministričine Odluke o osnivanju stručne radne skupine za izradu prijedloga Nacionalnog plana razvoja kulture i medija za razdoblje od 2022. do 2027. godine.

Tako smo saznali da radnu skupinu čine državni tajnici pri Ministarstvu kulture i medija, ravnateljice uprava pri Ministarstvu, predsjednici vijeća propisanih posebnim zakonima te predsjednice kulturnih vijeća pri Ministarstvu. Sve članove i članice radne skupine, osim dvoje (Hrvatsko audiovizualno vijeće, Vijeće za elektroničke medije), na njihove pozicije imenuje ministrica kulture što je značilo da je članstvo u tijelu zaduženom za koncipiranje strateškog razvoja sektora rezervirano isključivo za one koji već pripadaju institucionalnoj strukturi odlučivanja pod kontrolom Ministarstva kulture i medija. 

Izradu Nacionalnog Plana razvoja kulture i medija za razdoblje od 2022. do 2027. godine zainteresirana javnost mogla je pratiti jedino putem objava na internetskoj stranici Ministarstva. 

Tako u svibnju 2022. saznajemo da je održan konzultativni sastanak povodom izrade Smjernica medijskog razvoja u okviru Nacionalnog plana, kojem su na poziv Ministarstva prisustvovali predstavnici Hrvatskog novinarskog društva, Sindikata novinara Hrvatske, Fakulteta političkih znanosti i Televizije Student, Pravnog fakulteta, Hrvatske udruge radija i novina, Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Nacionalne udruge televizija, Hrvatske udruge digitalnih izdavača, Hrvatske udruge poslodavaca, HRT-a, HINA-e, Nove TV, a na drugom sastanku u srpnju pridružili su im se predstavnici Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

U srpnju 2022. Ministarstvo izrađuje online obrazac putem kojeg zainteresirana javnost može komentirati predložene posebne ciljeve i mjere te predlagati aktivnosti i pokazatelje za praćenje posebnih ciljeva i mjera. Isprva su se obrasci zaprimali do 12. rujna (uz najavljeno otvaranje službenog e-savjetovanja u listopadu), no 21. rujna objavljen je dugoočekivani “Pregled kulturnog razvoja i kulturnih politika u Republici Hrvatskoj” te je rok za dostavu komentara produljen do 10. listopada. 

Krajem rujna 2022. predstavljeni su rezultati studije “Kulturne i kreativne industrije u RH prije i nakon Covida” koju je na inicijativu Ministarstva i stručne službe ZAMP Hrvatskog društva skladatelja izradio Ekonomski institut Zagreb, a početkom listopada 2022. i Analiza medijskog sektora u Republici Hrvatskoj. U izradi Analize sudjelovao je niz neimenovanih stručnjaka iz područja medijskog sektora, a Ministarstvo je posebno zahvalilo prije spomenutoj konzultativnoj radnoj skupini u koju je, iz samo Ministarstvu znanih razloga, ubrojilo i predstavnike neprofitnih medija.

I potom – ništa.

U ožujku 2023, kada je već posve jasno da Nacionalni plan neće obuhvatiti 2022. godinu, održani su sastanci stručne radne skupine i savjetodavne skupine za medije gdje je načelnik Sektora za strateško planiranje i analitiku Dinko Klarić kratko predstavio rezultate savjetovanja putem online obrasca koje zainteresirana javnost koja je u tom savjetovanju sudjelovala nikada nije vidjela. U srpnju 2023. održano je za javnost zatvoreno događanje u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici gdje saznajemo da pet poglavlja koja je Klarić predstavio ne odstupaju suviše od Nacrta koji je objavljen prije godinu dana.

Nacionalni plan razvoja kulture i medija akt je strateškog planiranja kojim se podupire provedba Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine, gdje su kultura i mediji smješteni primarno u područje gospodarstva te im je jasno ocrtano mjesto koje je administracija namijenila ovom raznovrsnom, bogatom, potentnom i kritički nastrojenom području: tržište, komercijalizacija, komodifikacija, kvantiteta. 

U ponedjeljak 18. rujna 2023. objavljeno je e-savjetovanje o Nacrtu prijedloga Plana te Nacrtu prijedloga Akcijskog plana razvoja kulture i medija za razdoblje od 2023. do 2024. godine.

Savjetovanje je otvoreno do 18. listopada.


Ovaj članak objavljen je u sklopu projekta Ekosustavima uključive kulture koji je sufinanciran sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

Objavljeno
Objavljeno

Povezano