Krijesovi za reproduktivne pritiske

Program Budućnost političkog performansa nastavlja se intervencijom Josipe Bubaš, koja će na 1. maj ukazati na boljke demografskih i natalitetnih politika.

pripremila:
Hana Sirovica
bubašwebJosipa Bubaš, FOTO: Tomislav Čuveljak

Pripremila: Hana Sirovica

Udruga Domino povodom hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije provodi program Budućnost političkog performansa. U sklopu tog programa, a tijekom čitavog perioda hrvatskog predsjedanja, organiziraju niz performativnih intervencija koje ukazuju na različite aspekte politika EU. Najnoviji performans koji će se održati u tom nizu povezan je s problemima demografije i politikama nataliteta, kao posebno bolnim mjestima za prava žena u Hrvatskoj i Europi.

“Demografija je jedna od tema hrvatskog predsjedanja Vijećem EU. Plodnost i politika, patrijarhat i prekarijat, dom i država, rod i spol, obiteljsko nasilje i stambeno pitanje, seksualnost kao zadovoljstvo i/ili funkcija. Kontradikcije nastale mahom kao posljedica manjkavih ekonomskih poteza, obrazovanja i društvenih običaja, nepravde i nebrige, a koje bi trebale biti riješene jednokratnim poticajima i mjerama”, stoji u najavi performansa Trokut #2, rada zagrebačke umjetnice performansa i plesačice Josipe Bubaš

“Kustosi iz Domina pozvali su me da sudjelujem u njihovom programu Budućnost političkog performansa povodom hrvatskog predsjedanja Vijećem EU, s temom demografije. Zanimalo me pozabaviti se interferencijom samih principa plodnosti i ženske seksualnosti kao izvora moći, načinima na koje su oni doživljavani (i slavljeni) u drugim kulturama, kao i regulacije i utilitarizacije istih u suvremenom društvu”, objasnila je Bubaš, istaknuvši i kako je polazišna točka na koju se referira naziv ovog rada bio glasoviti performans Sanje Iveković. U tom je radu iz 1979. godine oblik trokuta zatvorio komunikacijski niz između umjetnice, snajperista na vrhu zgrade i policajca na ulici, “pri čemu je čin ženskog samozadovoljavanja predstavljao prijetnju muškom autoritetu i državi”.

S druge strane, kao referentni okvir rada Trokut #2 Josipa Bubaš izabrala je brojna proturječja kojima današnji politički kontekst okružuje pitanje reprodukcije. Autorica je kao datum za svoju gestu izabrala 1. maj, zbog njegovog značaja u dva smisla. Osim što je praznik rada, on se nalazi točno između proljetnog ekvinocija i ljetnog solsticija, te ga neke kulture slave kao dan plodnosti kada se ritualno pale krijesovi. Bubaš će, s tom simbolikom na umu, na 1. maj od članaka, priča i fotografija koje govore o reproduktivnim pitanjima i društvenom položaju žena izgraditi obrnuti trokut, koji će potom zapaliti na Savskom nasipu. “Seksualnost kao snaga, a ne funkcija u performansu je upisana u obrnuti trokut koji je drevni simbol snage ženske seksualnosti, a u kojem ovom prilikom ritualno palim društvene viškove i negativnosti”, poručila je autorica.

Na sudjelovanje u ovoj intervenciji Bubaš poziva sve zainteresirane, a ovoj intervenciji možete doprinijeti slanjem dokumenata koji će postati dio trokuta. Svoj izbor novinskih članaka, privatnih priča i fotografija koje govore o demografskim mjerama, rodnoj politici, obiteljskom nasilju, stambenom pitanju, pravu na abortus i ostalim temama povezanima s politikama nataliteta možete poslati putem mail-a, najkasnije do 29. travnja. Osim slanja članaka, priča i fotografija, pozvani ste i na vlastite male intervencije, pa tako možete i nacrtati obrnuti trokut na mjestu koje povezujete uz određenu priču i poslati zapis tog čina autorici na mail.

 
Objavljeno
Objavljeno

Povezano